Bizimle İletişime Geçin : 0362 438 35 35
Mali Müşevirlik ve Muhasebe

Hizmetlerimiz

Tam tasdik; mükelleflerin idareye vermiş olduğu beyanname ile bu beyannamenin dayanağı olan mali tablolardan olan finansal durum(bilanço) ile gelir-gider tablosunun mevzuata uygunluğunun denetimi ve tasdikini içermektedir.

MUHASEBE VE DESTEK HİZMETLERİ

Defter Tutma
Anonim ve Limited Şirket Kuruluş ve Tasfiye İşlemleri
Bordrolama ve Sosyal Güvenlik İşlemleri
Mali Tablolar Analizi ve Yönetim Raporları

Daha Fazla Bilgi

DENETİM HİZMETLERİ

Mali Tabloların Denetimi
Hile Denetimi
İç Denetim
Vergi Mevzuatı Uyum Denetimi
Türk Ticaret Kanunu Uyum Denetimi
Kurumlar Vergisi Matrah Denetimi

Daha Fazla Bilgi

VERGİ HİZMETLERİ

Kurumlar Vergisi Uygunluk
Şirket Birleşmeleri, Devir ve Bölünme
KDV İadesi
Gerçek Kişilerin Vergilendirilmesi
Muhasebe ve Mali Müşvirlik Hizmetleri
Vergi Planlaması

Daha Fazla Bilgi

DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

Vergi Uyuşmazlıkları
Vergi İnceleme Süreçleri
Vergi ve Sosyal Güvenlik Dava Süreçleri
Sosyal Güvenlik
Yönetim Mali Danışmanlık
KOBİ Danışmanlığı

Daha Fazla Bilgi

HİZMETLERİMİZ HAKKINDA DETAYLI BİLGİ ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ.

KURUMSAL

Ana hedefimiz, müşterilerimizin kendi iş akışları sırasında karşılaşacakları sorunları çözüme ulaştıracak en doğru ve sağlıklı bilgiyi mümkün olan en kısa süre içerisinde elde etmelerinin sağlanmasıdır.

Bilgi birikimi ve tecrübesiyle; mükellefe kaliteyi, güveni, verimliliği ve mahremiyeti esas alan iş anlayışına sahibiz.

Müşterilerimizin yasal kayıt ve belgeleri vergisel yönden incelenerek mali yükümlülüklerini sağlıklı bir biçimde yerine getirmeleri sağlanmakta ve olası bir hatalı işlemden doğabilecek yersiz vergi riskinin önceden tespit edilerek gerekli düzeltmelerin gecikmeksizin yapılması olanağı yaratılmaktadır,
Gerekli hallerde yetkili makamların görüşleri alınarak bu görüşler çerçevesinde uygulamanın doğru olarak yönlendirilmesi sağlanmaktadır.

KALİTELİ HİZMET

Denetim, tasdik ve danışmanlık hizmetlerinin müşterilerimizin beklentilerini en iyi karşılayacak derecede ulusal ve uluslararası kalite standartlarına uygun olarak özenli bir şekilde hizmetlerimiz icra edilir.

Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri

Danışmanlık Hizmetleri

Bağımsız Denetim Hizmetleri

Vergi Uyuşmazlıkları

Türk Ticaret Kanunu

Sosyal Güvenlik Hizmeti